Bel van Ooord Arbo Advies: 06-51892037

Diensten Arbeidshygiënisch Onderzoek

Onderzoek en advisering met betrekking tot:

  • Schadelijk en hinderlijk geluid;
  • gevaarlijke stoffen (stof, gas, damp);
  • biologische agentia (zoals bacteriën, virussen, schimmels);
  • klimaatproblematiek;
  • hoge (industriële ovens) of juist lage temperaturen (koelcellen, lage buitentemperaturen);  
  • verlichting.