Bel van Ooord Arbo Advies: 06-51892037

Wat kan van Oort Arbo Advies voor u betekenen? 

Van Oort Arbo Advies kan u ondersteunen bij de volgende diensten:

  • De uitvoering of toetsing van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en  het opstellen van een plan van aanpak; 
  • Ondersteuning bij het implementeren van voorgestelde bevindingen uit het plan van aanpak; 
  • Onderzoek en advisering met betrekking tot de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus, gevaarlijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (zoals bacteriën, virussen,schimmels); 
  • Onderzoek en advisering met betrekking tot klimaatproblematiek. Voldoet het binnenklimaat in werkruimtes aan de richtlijnen voor behaaglijkheid; 
  • Advisering over de inrichting van een kantooromgeving: voldoende verlichting, de geluidsniveaus, regelmogelijkheden voor het binnenklimaat enz. 
  • Advisering met betrekking tot werken bij hoge temperaturen (industriële ovens) of juist lage temperaturen (in koelcellen, of bij lage buitentemperaturen); 
  • Het verzorgen van voorlichtingen over allerlei onderwerpen voortkomend uit het plan van aanpak of Arbowetgeving; 
  • Het uitvoeren van een werkplekonderzoek bij een medewerker met gezondheidsklachten.