Bel van Ooord Arbo Advies: 06-51892037

Wat kan Van Oort Arbo Advies voor u betekenen?

Van Oort Arbo Advies kan voor u voorlichtingsbijeenkomsten organiseren afgestemd op de arbo-risico's binnen uw bedrijf.

Mogelijke onderwerpen zijn hierbij:

  • beeldschermwerk;
  • schadelijk geluid;
  • werken met gevaarlijke stoffen;
  • werken in bijzondere omstandigheden (zoals werk in besloten ruimten);
  • de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • training preventiemedewerker.